Privacyverklaring

Dit document beschrijft ons beleid ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw privacy is gewaarborgd.
Liebherr Appliances Netherlands B.V. respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens. Wij nemen hiervoor de technische en organisatorische maatregelen die volgens de geldende wet- en regelgeving zijn vereist.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om:

  • aangekochte producten af te leveren
  • servicebezoeken uit te voeren
  • garanties op producten en reparaties (servicehistorie) te bepalen
  • extra jaren zekerheid op producten te registreren
  • onze digitale nieuwsbrief FreshMAG te versturen
  • cadeau- en winacties te organiseren
  • brochures en productinformatie te versturen
  • te communiceren met dealers en dealermedewerkers
  • een sollicitatieprocedure te doorlopen
  • een afspraak voor een bezoek aan onze showroom te maken

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?
Bij aankoop van producten
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en IBAN-nummer.

Bij servicebezoeken
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en IBAN-nummer.

Bij registratie extra jaren zekerheid
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bij aanmelding voor onze digitale nieuwsbrief FreshMAG
Naam en e-mailadres.

Bij deelname aan consumentenacties
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bij aanvraag van brochures
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bij gebruik dealerwebsite www.lhis.nl
Naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bij sollicitatiedoeleinden
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, motivatiebrief, curriculum vitae en het selectie-assessment.​ Gaat u voor ons werken (rechtstreeks of via een inhuurovereenkomst), dan voegen we daar uw nationaliteit, BSN, ID bewijs (alleen bij indiensttreding), werkvergunning en overige benodigde gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie aan toe.

Bij het maken van een afspraak voor een bezoek aan onze showroom
Naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Bezoek aan onze websites.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden indien noodzakelijk voor onze dienstverlening, bedrijfsvoering, of om een wettelijke reden. Dit kunnen zijn: opslag- en distributiepartners, webhostingpartners, dealers, accountants of bevoegde instanties.

Vragen, inzage, correctie of verwijdering.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten, service of garantie of zo lang als de vereiste wettelijke bewaarplicht.

In het geval van een sollicitatie bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de directbetrokkenen bij een sollicitatie. Na een sollicitatie worden gegevens standaard na 30 dagen verwijderd. Voor toekomstige carrièremogelijkheden binnen Liebherr Appliances Netherlands B.V. kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden. Alleen met toestemming bewaren we in dat geval gegevens tot maximaal 12 maanden na het beëindigen van een sollicitatieprocedure of bij het aanmaken van een Job Alert op onze website.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen aan privacy@buram.nl. Afmelden voor of het wijzigen van de frequentie van de FreshMAG nieuwsbrief kan via een link onderaan deze nieuwsbrief.

Deze privacyverklaring zullen wij indien nodig aanpassen.© Liebherr Appliances Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.