Veelgestelde vragen

Energielabel en -verbruik

Mijn energieverbruik wijkt af van het energielabel

Uw werkelijke energieverbruik zal altijd afwijken van de waarde zoals vermeld op het energielabel. Het op het label vermelde energieverbruik is het resultaat van een meting zoals de EU deze conform gestandaardiseerde richtlijnen voorschrijft. Alle producenten zijn verplicht volgens deze methode te meten. Voordeel is dat u hierdoor koel- en/of vriesapparaten van verschillende merken met elkaar kunt vergelijken.

Maar ieder bedrijf is anders en natuurlijk niet gestandaardiseerd.
De volgende factoren beïnvloeden het energieverbruik van uw apparaat:

 • De temperatuur van de producten voordat ze in het apparaat worden geplaatst;
 • De hoeveelheid en structuur van de producten die in het apparaat worden bewaard;
 • De ingestelde temperatuur van het apparaat;
 • De plaatsing van het apparaat naast warmtebronnen zoals verwarmingsradiatoren, oven/fornuis of positie t.o.v. de ramen en zonlicht;
 • Het aantal en tijdsduur van de deuropeningen;
 • De omgevingstemperatuur in de ruimte waar het apparaat is geplaatst;
 • De ventilatiemogelijkheden van het apparaat voor het afvoeren van de warmte;
 • De mate waarin de condensor stofvrij is, zodat deze voldoende warmte kan afgeven:
 • De afstand van het apparaat t.o.v. de muur zodat het apparaat voldoende warmte aan de achterkant kan afvoeren.

Opmerking: Wij willen u erop attenderen dat eenvoudige energiemeters vaak een (grote) afwijking vertonen ten opzichte van geijkte meetapparatuur

Hoe wordt de capaciteit van een wijnkast gemeten?

De capaciteit van wijnkasten wordt uitgedrukt in aantal flessen. Hierbij wordt altijd uitgegaan van flessen van het Bordeauxformaat. De Bourgognefles is dikker en heeft wat afhangende ‘schouders’. In een wijnkoelkast passen dus altijd meer Bordeauxflessen dan Bourgogneflessen.

Garantie en extra zekerheid

Wat kost een reparatie buiten de garantieperiode?

Vaak kunt u een storing zelf verhelpen. Via de tips in de gebruiksaanwijzing of deze rubriek kunt u vaststellen of een bezoek van een monteur echt nodig is. Wij maken u erop attent dat er bij een onnodig bezoek kosten in rekening gebracht zullen worden.

Het starttarief van een monteursbezoek is € 95,38 exclusief BTW (prijsniveau 2023)
Het starttarief is opgebouwd uit de voorrijkosten en 20 minuten arbeidsloon.

Wanneer de monteur bij een ingeplande reparatie niemand op de aangegeven locatie aantreft, zullen de kosten van het starttarief in rekening worden gebracht.

Heb ik recht op garantie als ik een apparaat in het buitenland aanschaf?

Wanneer een in het buitenland gekocht product of een door derde geïmporteerd product bij Buram Electro wordt aangeboden voor service- of garantieverlening zal Buram Electro u terugverwijzen naar de partij waarmee u de koopovereenkomst heeft gesloten (uw leverancier). Deze zal vervolgens de aanvraag voor service of garantieafwikkeling met zijn toeleverancier moeten opnemen. Garantievoorwaarden in het buitenland kunnen afwijken. U komt alleen in aanmerking voor de 1+4 jaar extra zekerheid wanneer het product door Buram Electro is geïmporteerd.

Voor een optimale service en garantieverlening wijzen wij u erop altijd te informeren of het door u aan te schaffen product afkomstig is van de Nederlandse importeur Buram Electro.

Gebruik en onderhoud

Ik heb rijpvorming op de rand van mijn diepvrieskist

In de lucht bevindt zich vocht. Warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht. Bij het openen van de diepvrieskist zal de warme lucht in aanraking komen met de koude kunststof rand van de diepvrieskist. Het vocht uit de warme lucht zet zich dan onmiddellijk als rijp af op deze rand. Door het rijplaagje te verwijderen met de bijgeleverd ijsschraper voorkomt u dat de rijplaag steeds dikker wordt en dat de deksel niet meer goed sluit, waardoor een nog veel sterkere rijpgroei zal ontstaan. Het afgeschraapte rijp mag zonder meer in de kist vallen, daar dit “ijs” droog gevroren is en nergens meer aan vast zal vriezen. Tijdens de grote schoonmaakbeurt, die één of tweemaal per jaar moet plaatsvinden, zal het ijs met het overige dooiwater wegstromen.

Waarom deed dit zich niet voor bij “oudere”kisten?

De bovenste leiding van de verdamper ligt bij oudere kisten 18 cm onder de rand van de kist. Bij de nieuwe diepvrieskisten is dit slechts 6,5 cm. Bij oudere kisten moest, om de temperatuur van -18°C bovenin de kist te bereiken, de thermostaat veel hoger worden gezet dan bij de nieuwere kisten het geval is. Dit levert een belangrijke energiebesparing op.

In het dekselrubber bevinden zich op verschillende plaatsen perforaties. Deze kleine gaatjes zorgen ervoor, dat de kist zich na openen en weer sluiten niet langdurig vacuüm kan zuigen, waardoor de kist niet meer kan worden geopend. Ter hoogte van deze perforaties zal meer rijpvorming optreden. Dit is volstrekt normaal.

Enige rijpvorming op de rand van de diepvrieskist is het gevolg van een energiebesparende maatregel en is niet geheel te voorkomen.

Aan de achterzijde van het apparaat knippert een lichtje wat is dat?

De inverter knippert regelmatig om de 15 seconden.

De inverter is met een diagnose LED uitgevoerd. De elekronica van bepaalde koel/vriesapparaten is uitgerust met een diagnose LED. Deze knippert om de 15 seconden. Het knipperen van de LED is normaal en laat een goed functioneren van de kast en elektronica zien.

De temperatuur die ik in mijn vrieskast meet is veel hoger/lager dan die in mijn display staat aangegeven. Hoe kan dit?

Temperatuurmetingen in een vrieskast moeten plaatsvinden tussen de producten. Het meten van de luchttemperatuur geeft altijd een onbetrouwbaar resultaat, waarbij de afgelezen temperatuur hoger is dan in werkelijkheid. Tussen de producten zult u meestal een veel lagere temperatuur meten dan op het display staat aangegeven. De afgelezen temperatuur kan soms wel 10° kouder zijn. Dit wordt veroorzaakt, doordat het display de warmst mogelijke temperatuur op enige plaats in de vriezer toont. Doordat de lucht zich bij een gesloten deur slechts langzaam door de vriezer beweegt, kan het op diverse plaatsen in de kast veel kouder zijn. De hoogste temperaturen zult u meestal kunnen meten voor in de hoeken van de bovenste lade of in de hoeken van de onderste lade.

De temperatuur in een diepvrieskast kunt u het beste meten door een thermometer in een glas gevuld met plantaardige olie te plaatsen.

Hoe vaak moet een koel- of vrieskast aanslaan?

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Moderne energiezuinige koel- en vriesapparaten slaan vaker aan dan oude apparaten. Als vuistregel mag worden aangenomen dat een koel- of vrieskast goed werkt, wanneer hij gemiddeld ¾ tot ½ deel van de tijd loopt. U moet daarbij denken aan 20 minuten lopen en vervolgens 10 minuten stilstaan. De totale looptijd is echter sterk afhankelijk van omgevingsomstandigheden, gebruik en belading.

Hoe onderhoud ik mijn RVS apparaat?

Reinigen van edelstalen apparaten

Laat, bij plaatsing, de beschermende folie op het apparaat totdat deze volledig is geplaatst. Behandel, direct na het verwijderen van de folie, het apparaat met het bijgeleverde onderhoudsmiddel. Het onderhoudsmiddel is verkrijgbaar in flesjes van 50 of 250 ml.

Onderhoud: 3 tot 4 maal per jaar het onderhoudsmiddel aanbrengen. Met dit middel worden tevens lichte verontreinigingen verwijderd.

Om zwaardere verontreinigingen te verwijderen bevelen wij ons eigen merk RVS reiniger aan.
Let er bij het aanbrengen op, dat u de doek waarmee u dit doet in de richting van de borsteling beweegt. Gebruik beslist geen schuurspons. Na het reinigen moet de RVS Cleaner volledig worden verwijderd met een schone doek en schoon water. Daarna het apparaat zeer goed drogen en onmiddellijk het onderhoudsmiddel aanbrengen.

Gebruik op de kast nooit een reinigingsmiddel dat chloor of zuur bevat!

Er zit roest op mijn RVS kast, hoe kan dit?

Liebherr gebruikt een bijzonder mooie kwaliteit chroomnikkelstaal voor de productie van haar koel- en vriesapparaten. Dit materiaal is bijzonder roestvast. Door de invloed van zuur- of chloorbevattende reinigingsmiddelen kan het oppervlak van dit chroomnikkelstaal echter aangetast raken en worden geëtst . Denk daarbij aan gootsteenreinigers, ontstoppers, toiletreinigers en reinigers voor harde vloeroppervlakken. Indien dit nog in het beginstadium is, is dit goed te verwijderen met behulp van de Liebherr RVS reiniger. Een goed gebruik van het bij uw apparaat geleverde onderhoudsmiddel voorkomt dit soort problemen.

Meer informatie vindt u in de handleiding. Bent u de handleiding kwijt, dan kunt u contact opnemen met uw dealer of een e-mail sturen naar onderdelen@buram.nl

De thermometer die ik in mijn koelkast heb gelegd geeft een te hoge temperatuur aan. Koelt mijn koelkast niet goed?

Temperatuurmetingen in een koelkast zijn een momentopname. De lucht in een koelkast warmt, in de stilstandperiode van de kast, vrij snel op. Zeker wanneer de deur wordt geopend om de thermometer af te lezen. Daarom moeten temperatuurmetingen altijd plaatsvinden in een glas water. Het water neemt na ongeveer 12 uur in de koelkast te hebben gestaan dezelfde temperatuur aan als de gemiddelde temperatuur van de producten in uw koelkast. Door de thermometer af te lezen terwijl hij nog in het glas water staat, krijgt u een betrouwbare temperatuurmeting. Het glas kunt u het beste in het midden plaatsen. De aldaar gemeten temperatuur moet ongeveer 5°C zijn.

LET OP! De in de detailhandel verkrijgbare thermometers zijn veelal minder betrouwbaar. Zo kan vaak de schaalverdeling ten opzichte van het kwikbuisje verschoven worden, waardoor een totaal verkeerde temperatuur wordt afgelezen. De meest betrouwbare meting krijgt u met een elektronische thermometer.

Is het normaal dat er water- of ijsdruppels op de achterwand van mijn koelkast zitten?

Ja, dit is volstrekt normaal. Het vocht dat met de warme lucht of de warme producten in de koelkast komt slaat neer op de koudste delen, in dit geval de achterwand van de koelkast. Doordat de achterwand temperaturen onder het vriespunt moet bereiken, vriezen deze druppels van tijd tot tijd op. Tijdens de stilstandperiode van de koelkast ontdooien de druppels weer en zakken langs de achterwand naar beneden in het afvoergootje.

Mijn koelkast maakt een vreemd, borrelend geluid. Is dit normaal?

In moderne koelapparaten wordt gebruik gemaakt van een milieuvriendelijk koelmiddel. Dit koelmiddel is in koude toestand, onder hoge druk, vloeibaar. Om warmte uit de koelruimte te kunnen onttrekken, moet het koelmiddel op een gegeven moment gasvormig worden. Daarom wordt het door een nauwe doorgang in een grote ruimte geperst. Hierbij is een sissend geluid hoorbaar, met op de achtergrond een borrelend geluid. Dit borrelende geluid wordt veroorzaakt door het koken van het koelmiddel. Alle vloeistoffen die tot gasvormigheid worden gebracht, zullen een zeker moment koken. Het geluid dat dit met zich meebrengt is volstrekt normaal. Bij de oude, milieu-onvriendelijke koelmiddelen was dit ook hoorbaar, maar klonk het als gevolg van andere drukverhoudingen anders.

Het ruikt vies in mijn koelkast. Wat kan ik hieraan doen?

Een vieze, muffe lucht in de koelkast kan de smaak van levensmiddelen nadelig beïnvloeden.
Een koelkast kan zelf echter geen geuren maken. Het probleem moet in dit geval dus een externe oorzaak hebben. In de eerste plaats moet de binnenruimte van de koelkast volledig gereinigd worden. Een oplossing van azijn in water is hiervoor bijzonder geschikt. Het afvoergootje en afvoergaatje moeten ook helemaal schoon zijn. Het afvoergaatje kunt u bacterievrij maken door hierin twee druppeltjes chloor te laten vallen, gevolgd door een eetlepel water. Als de vieze geur zich nog voordoet, kan dit komen doordat de dooiwater opvangbak op de motor is vervuild. U vindt deze aan de achterzijde van de kast op de zwarte pot, waarin de motor zich bevindt.

Kan rijpvorming in een vrieskast of vrieskist worden voorkomen?

Rijpvorming ontstaat doordat vocht uit de warme lucht of warme producten zich afzet op de koudste delen. Rijpvorming is dus een natuurkundig verschijnsel, dat niet te voorkomen is. Wel kunt u, door uw vriezer goed te gebruiken rijpvorming beperken. De volgende punten zijn hierbij van belang:

 • Open de vriezer niet onnodig of onnodig lang;
 • Leg nooit warme producten in de vriezer, laat ze eerst afkoelen;
 • Een volledig gevulde vriezer heeft minder last van rijpvorming dan een lege of half lege vriezer;
 • Zet de thermostaat niet onnodig hoog. Een temperatuur van –18°C tot –20°C is voldoende om uw producten veilig te bewaren;
 • Plaats de vriezer niet in een warme of vochtige omgeving. Denk hierbij ook aan de nabijheid van ovens en verwarmingsketels;
 • Zorg dat de deur van de vriezer goed wordt gesloten;
 • Zorg voor voldoende ventilatie.

Bij energiezuinige vrieskisten, waar de vriesleidingen tot bijna bovenaan de rand zitten, zal rijpvorming vooral optreden op de bovenrand van de kist. Deze rijpvorming moet als regel tenminste 1 x per week met de bijgeleverde schraper worden verwijderd. Het gevriesdroogde ijs komt op de bodem terecht en zal nergens meer aanvriezen. Bij de normale ontdooibeurt zal het met het dooiwater wegstromen. Om deze rijpvorming te minimaliseren, heeft LIEBHERR StopFrost ontwikkeld. Dit zorgt voor minder rijpvorming.

Bij vrieskasten (uitgezonderd statische vrieskasten) wordt de warme vochtige lucht onmiddellijk na binnentreden naar het ingebouwde koude-element gevoerd. De rijpvorming ontstaat op dit koude-element en niet in de vrieskast. Het koude-element wordt van tijd tot tijd automatisch ontdooid. In de praktijk betekent dit, dat u bij  deze vrieskasten geen last heeft van rijpvorming.

Waarom ontstaat er soms condens aan de buitenkant van vrieskasten?

Warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht. Als warme lucht tegen een koud oppervlak komt ontstaat daarom condens op het koude oppervlak. Onder normale omgevingsomstandigheden ontstaat geen condens op de buitenkant van een vrieskast. Het kan echter voor komen dat in bepaalde ruimtes, bijvoorbeeld een kelder, een hoge luchtvochtigheid heerst. Ondanks de uitstekende isolatie van LIEBHERR vrieskasten zal de oppervlaktetemperatuur van de buitenkant van een vrieskast altijd enigszins worden beïnvloed door de lage temperaturen in de vriezer. Het is onder ongunstige omstandigheden, bij een hoge luchtvochtigheid, dan ook niet altijd te voorkomen dat op het koude onderste gedeelte van de zijwand van een vrieskast, condens ontstaat. Juist bij de huidige goede isolatiematerialen zal dit aan buitenkant van de kast plaatsvinden, omdat de warmte van de buitenlucht niet in de isolatie doordringt.

Bij oudere kasten vindt de condensatie in het isolatiemateriaal plaats, waar het onzichtbaar, maar wel schadelijk is. Indien u de vrieskast niet elders kunt plaatsen, adviseren wij u de kast op een verhoging, bijvoorbeeld een vlonder, te plaatsen, zodat de voetjes niet in het vocht kunnen komen. Tevens is het aan te raden de kast, als extra bescherming, aan de buitenzijde met autowas te behandelen.

Plaatsing en installatie

Kan ik mijn diepvrieskast in een onverwarmde ruimte plaatsen?

Alle koel- en vriesapparaten zijn ingedeeld in zogenoemde klimaatklassen. Een klimaatklasse is de omgevingstemperatuur waarin het apparaat functioneert volgens de opgegeven specificaties. Binnen deze temperatuurrange voldoen zij aan alle in de brochure vermelde specificaties, zoals het opgegeven energieverbruik. Dit wil overigens niet zeggen, dat de kast buiten deze temperatuurrange niet functioneert. Ook bij temperaturen onder +10 ºC zal een Liebherr diepvriezer levensmiddelen blijven conserveren. Bij deze lage omgevingstemperaturen is het echter wel mogelijk, dat zich op de buitenzijde van de diepvrieskast condens vormt. Daarom is het advies om de kast op een vlonder te plaatsen zeker niet misplaatst. Bij lage temperaturen en vochtige omstandigheden kunnen kunststoffen en de lak wel wat aangetast raken. Indien u uw diepvrieskast hiertegen wilt beschermen kunt u de buitenkant in de autowas zetten.

Voor de diepvrieskasten (uitgezonderd statische diepvrieskasten) is vanwege het ontdooisysteem een omgevingstemperatuur van minimaal +10°C verreist.

Meer lezen over klimaat- en temperatuurklassen? Klik hier

Kan ik twee koel/vries apparaten op elkaar of naast elkaar plaatsen?

Het is niet aan te raden om twee apparaten op elkaar te plaatsen. Een uitleg van de effecten en gebruiksproblemen:

 • Een koelkast koelt niet en een vrieskast vriest niet maar deze apparaten voeren warmte af. Het onderste apparaat, bijna altijd de vrieskast, zal de koelkast “voorverwarmen. Het energieverbruik van de koelkast kan hierdoor stijgen. Bij warmere periodes zal de gewenste koeltemperatuur moeilijk(er) gehaald kunnen worden, vaak gepaard gaande met een te hoge vochtigheid in de koeler zelf; beslagen of natte glasplateaus en snel bedervende levensmiddelen. Omdat de koeler veel langer dan normaal moet blijven draaien vormt zich op de achterwand, waarin de koelverdamperplaat zich bevindt om warmte te onttrekken, teveel ijs. Te veel ijsvorming betekent veel waterafvoer via het gootje onderin, dat via een kleine slang naar de opvangbak op de compressor loopt. Hierdoor ontstaat de kans op overstroming van het opvangbakje. Tweedeurs combikasten met vriesladen onder hebben dit verschijnsel niet, deze apparaten zijn namelijk voorzien van 1 grote condensor voor de benodigde gezamenlijke warmte afgifte.
 • Het gewicht van de koeler met inhoud is al snel meer dan 60 kg en dit drukt voortdurend middels de 2 metalen stelpootjes op de voorzijde van het bovenblad van de vrieskast, waarin alle bediening en elektronica zit.
 • Bij een stapelsituatie kan tevens het natuurverschijnsel “koudebrug” optreden. Koudere oppervlaktes condenseren en geven uiteindelijk waterdruppels af.

Door de een afstand van minimaal 10 cm tussen beide apparaten vrij te houden worden deze gebruiksproblemen uitgesloten.

Ook het strak naast elkaar plaatsen van twee apparaten is niet aan te raden. Bij strakke plaatsing naast elkaar kan tevens het natuurverschijnsel “koudebrug” optreden. Koudere oppervlaktes condenseren en geven uiteindelijk waterdruppels af. Dit is te voorkomen door minimaal 5 cm ruimte tussen de apparaten vrij te houden. Voor plaatsing naast elkaar heeft Liebherr speciale side-by-side modellen met warme wandsysteem. Door een licht verwarming van de buitenzijwand wordt condensvorming tussen de twee kasten voorkomen.

Hoelang moet na transport een Liebherr stil blijven staan voordat hij mag worden aangezet?

Een Liebherr apparaat kan direct na plaatsing worden aangezet.

Het apparaat mag echter niet liggend zijn vervoerd. Door liggend vervoer kunnen leidingen binnenin de motor beschadigd raken. Mocht het apparaat absoluut niet anders dan liggend kunnen worden vervoerd, zorg dan dat het apparaat schuin ligt waarbij de bodem het laagste punt is. Ook wanneer het apparaat liggend is vervoerd, heeft het geen zin het apparaat langer stil te laten staan.

Kan ik mijn diepvrieskist in een onverwarmde ruimte plaatsen?

Alle Liebherr diepvrieskisten  zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15°C.

Bij deze lage omgevingstemperaturen is het echter wel mogelijk, dat zich op de onderzijde van de diepvrieskist condens vormt. Daarom is het advies om de kist op een vlonder te plaatsen zeker niet misplaatst. Omdat Liebherr diepvrieskisten rondom zijn voorzien van een zogenaamde warmewand-constructie wordt voorkomen dat zich condens op de zijwanden kan vormen. Bij lage temperaturen en vochtige omstandigheden kunnen kunststoffen en de lak wel wat aangetast raken.

Service

Wat kost een reparatie buiten de garantieperiode?

Vaak kunt u een storing zelf verhelpen. Via de tips in de gebruiksaanwijzing of deze rubriek kunt u vaststellen of een bezoek van een monteur echt nodig is. Wij maken u erop attent dat er bij een onnodig bezoek kosten in rekening gebracht zullen worden.

Het starttarief van een monteursbezoek is € 95,38 exclusief BTW (prijsniveau 2023)
Het starttarief is opgebouwd uit de voorrijkosten en 20 minuten arbeidsloon.

Wanneer de monteur bij een ingeplande reparatie niemand op de aangegeven locatie aantreft, zullen de kosten van het starttarief in rekening worden gebracht.

Mijn koel- of vrieskast wordt door Liebherr omgeruild. Wanneer wordt deze bezorgd?

Wanneer uw koel- of vrieskast door ons wordt omgeruild, kunt u op www.hoelaatkomenze.nl opvragen wanneer deze wordt bezorgd door onze transportpartner  Vonk en Co. Voer de postcode en het huisnummer van het afleveradres in om de bezorgtijd op te vragen.© Liebherr Appliances Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.